شنبه, 3 اسفند 1398

دبیرخانه هیئت های امنا و ممیزه

  • ساعت : ۱۲:۰:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 1591
  • کد خبر : ۱۱۱۵۹۲
در جلسه هیئت ممیزه مورخ 98/3/26
لیست اعضای محترم هیئت علمی كه ارتقای مرتبه علمی آنها تایید شده است.
امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها