شنبه, 3 اسفند 1398

دبیرخانه هیئت های امنا و ممیزه

  • ساعت : ۱۵:۵۹:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 580
  • کد خبر : ۱۲۱۶۷۱
لیست اعضای محترم هیئت علمی كه ارتقای مرتبه علمی آنها در جلسه مورخ 98/10/29 تایید شده است.

امتیاز :  ۲/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها