پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

اعضاي حقيقي هيات امناء


جناب آقاي دكتر علي آهون‌منش

----------------------------------------------------------------------------------------


جناب آقاي دكتر عبدالرضا باقري
قائم مقام رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي


----------------------------------------------------------------------------------------


جناب آقاي دكتر عبدالمهدی بخشنده
معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزي----------------------------------------------------------------------------------------


جناب آقاي مهندس عباس كشاورز
معاون امور زراعت وزارت جهادكشاورزي----------------------------------------------------------------------------------------
 

جناب آقاي دكتر اسکندر زند
مشاور وزیر و مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی

----------------------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دکتر غلامحسین طهماسبی
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور


 

اعضاي حقوقي هيات امناء
 
 
 
 
 
 
 
 


 

جناب آقاي مهندس عباس کشاورز
وزير جهادكشاورزي و رئیس هیات امناء

-----------------------------------------------------------------------------

جناب آقاي دكتر کاظم خاوازی
معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی
و دبیر هیات امناء


--------------------------------------------------------------------------------

جناب آقای دکتر کلانتری
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست


--------------------------------------------------------------------------------
 


جناب آقاي دكتر منصور غلامی
وزير علوم، تحقيقات و فناوري


--------------------------------------------------------------------------------جناب آقاي دكتر محمدباقر نوبخت
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 
 

5.3.12.0
V5.3.12.0