سه‌شنبه, 15 آذر 1401

دبیرخانه هیئت های امنا و ممیزه

  • ساعت : ۱۴:۲:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ 
  • تعداد بازدید : 923
  • کد خبر : ۱۶۸۸۸۸
ارتقاء 3 نفر از اعضای محترم هیات علمی در جلسه هیات ممیزه 26 تیر ماه 1401 مورد تایید قرار گرفت

لیست ارتقای مرتبه تاییدشده در جلسه هیات ممیزه سازمان تاریخ 1401/04/26

ردیف نام و نام خانوادگی

محل خدمت

درخواست مرتبه

1.

مسعود لطیفیان

موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور

استادی

2.

خسرو شهبازی

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دانشیاری

3.

احمد اخیانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود

استادیاری (با اخذ مدرک تحصیلی)

 

امتیاز :  ۳.۳۳ |  مجموع :  ۳

برچسب ها